Svedoci smo kako neke nepredvidjene stvari mogu promeniti tradicionalne poslove. Za vreme pandemije posao su nastavili ono koji su bili prisutni online.

S druge strane, u Srbiji svake godine raste broj potrošača koji kupuje robu ili usluge preko interneta.

U 2018 godini 1.800.000 potrošača je ostvarilo preko 10 miliona transakcija.

Iste godine 317 miliona dolara je ostvaren promet e-trgovine u Srbiji.

E-commerce je zanimanje budućnosti!

Prijavi se

Pripremi se na vreme!

Nudimo vam da započnete online prodaju avio karata. Bez obzira da li već imate turističku agenciju ili tek želite da započnete svoj posao.

Po sistemu “biznis u ruke“ predlažemo kompletno digitalno rešenje!

Pokreni posao za 15 dana.

Prijavi se