Od
Polazak (grad ili aerodrom)
Beograd , Srbija
BEG
Do
Destinacija (grad ili aerodrom)
Datum od
31
Datum do
31

Jedan smer

Beograd

Bukurešt

Ekonomska

Period putovanja: 1. Feb.2023. - 1. Apr. 2023.

od RSD 4.577

Naše avio agente možete dobiti na broj

060 747 07 75
060 747 07 75
Beograd → Krakov
Beograd → Sofija