Kompanija

Sajt www.eKarte.rs je u vlasništvu turističke agencije DOO Travel Zone Novi Sad (u daljem tekstu Agencija) sa sedištem u Danila Kiša 17, lok.5. 21000 Novi Sad, PIB: 107970815 MB: 20907444

Call Centar: 060 747 07 75 ili 021 66 10 111

e-mail adresa za kontakt: info@eKarte.rs

Važne informacije

Pasoš mora da Vam važi još 6 meseci od dana planiranog povratka u Republiku Srbiju.

Korisnik mora da poštuje propise u vezi sa putnim ispravama, viznim režimom, carinom, poreskim obavezama, uvozno-izvozne i zdravstvene propise zemlje u koju putuje.

Prilikom rezervacije obratite pažnju da ime i prezime budu upisani kao u pasošu. Svaka greška se mora ispraviti pre izdavanja avio karte, u protivnom mogu nastati veliki dodatni troškovi koji su Vaša odgovornost kao i da policija na Aerodromu Beograd ne dozvoli prelazak granice.

Rok za uplatu avio karte je do kraja radnog dana Agencije, kada ste uradili rezervaciju. Sutradan cena karte može da se promeni, što zavisi od dinamike prodaje avio karata.

Ako do putovanja ima manje od 24 sata molimo Vas da nas odmah kontaktirate na call centar

060 747 07 75 ili 021 66 10 111 tokom radnog vremena Agencije ili slanjem maila na info@eKarte.rs

Cena karte ne može biti garantovana do trenutka izdavanja karte.

Prihvatanje Uslova korišćenja

Korišćenje sajta eKarte.rs regulisano je dole navedenim Uslovima korišćenja.

Čim se obavi rezervacija koja se nudi na sajtu, korisnik bezuslovno prihvata Uslove korišćenja.

Oblast primene

Agencija ima ulogu posrednika u kupovini avio karata i nije u mogućnosti da menja pravila koje je propisao pružalac usluge sa kojim ste sklopili ugovor o prevozu, odnosno avio kompanija. Ukoliko se rezervacija izvrši, sačinjeni ugovor obavezuje isključivo korisnika i pružaoca usluge.

Uloga Agencije je posredovanje između korisnika i pružalaca usluga i odgovornost koja je ograničena samo na izvršenje posredničke usluge, pa za ispunjenje ugovora odgovornost snosi jedino pružalac tih usluga.

Rаdno vreme

Rаdno vreme Agencije i call centra je radnim danima od 9.00-20.00, subotom od 10.00-14.00.

Rezervacije

Posle popunjavanja obrasca za rezervaciju koji se nalazi na sajtu eKarte.rs i okončanja procesa rezervacije, korisnik daje nalog Agenciji da posreduje u pružanju usluge, a koje nude pružaoci te usluge.

Trajanje rezervacije koju napravite preko sajta eKarte.rs zavisi od brojnih faktora kao što su pravila avio kompanije ili blizina leta, pa vas molimo da pozovete naše agente i proverite do kada treba izvršiti uplatu.

U slučaju bilo kakvih promena koje naglasi pružaoc usluge u vezi sa putovanjem korisnika (kašnjenje ili otkazivanje leta) Agencija će pokušati da kontaktira korisnika telefonom ili e-mailom.

Agencija ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju odlaganja, kašnjenja ili otkazivanja letova pružalaca usluga.

Pružalac usluge propisuje uslove poslovanja za čije je poštovanje odgovoran korisnik. Korisnik može da se informiše o ovim uslovima kod Agecije.

Preko call centra 060 747 07 75 ili 021 66 10 111 možete saznati vreme trajanja napravljene rezervacije, odnosno krajnji rok do kog treba izvršiti uplatu.

U slučaju plaćanja bankovnim transferom, novac mora biti blagovremeno dostavljen na račun agencije, odnosno pre isteka krajnjeg roka za izdavanje avio karte.

Izdavanje elektronske avio karte (e-ticket) se radi po izvršenoj uplati i dobijate je e-mailom.

Cene

Provizija koju eKarte.rs naplaćuje zа poslove posredovаnjа, uključena je u ukupnu cenu avio karte.

Agenciju pružaoci usluga informišu o cenama avio karata. Za promene cena Agencija ne snosi nikakvu odgovornost. Ukoliko pružaoci usluga promene cenu ili nametnu dodatne troškove u slučaju otkazivanja putovanja Agencija nije odgovorna. Troškove snosi isključivo korisnik. Sve transakcije se obavljaju u dinarima (RSD).

Prtljag

Različite avio kompanije imaju drugačija pravila vezana za količinu i maksimalnu težinu prtljaga. Takođe različite tarife jedne iste avio kompanije mogu imati drugačije uslove za prtljag. Obratite pažnju da li pojedini letovi imaju ili nemaju prtljag uključen u cenu. Dozvoljenu količinu predatog prtljaga možete proveriti pri pravljenju pojedinačne rezervacije. U slučaju da želite da dokupite prtljag molimo vas da pozovete naš call centar na 060 747 07 75 ili 021 66 10 111 kako biste se informisali o cenama i uslovima. Putnik je u obavezi da se o tim pravilima informiše pre kupovine karte. Eventualne dodatne troškove prouzrokovane odstupanjem od pravila vezanih za prtljag snosi sam putnik. U slučaju gubitka prtljaga, putnik je dužan da slučaj odmah prijavi na Lost and Found šalteru aerodroma. U slučaju oštećenja prtljaga žalbu treba podneti na šalteru avio kompanije. Za sve troškove prouzrokovane gubitkom ili oštećenjem prtljaga odgovara prevozilac, tj. avio kompanija.

Plaćanje

a) Plaćanje preko računa
Banca Intesa 160-385867-73
Unikredit Bank 170-0030031266000-88
U slučajevima hitnih uplata dostavite kopiju ili fotografiju uplatnice na email

b) Gotovinom u agenciji
Gotovinom ili čekovima na rate do 60 dana u agenciji na adresi Danila Kiša 17, lok.5, Novi Sad.

c) Platnim karticama
Platnim debitnim ili kreditnim karticama VISA, MasterCard, Maestro i American Express.

Ukoliko putnik izvrši uplatu nakon 16h, vikendom, tokom praznika ili u pošti, u obavezi je da nam na mail info@eKarte.rs pošalje skeniran dokaz o uplati ili slikanu uplatnicu na kojoj se jasno vidi da je uplata izvršena, jasno naznačena pošta/banka u kojoj je uplata izvršena.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja se vrše u dinarima (RSD). Ukoliko dinar (RSD) nije primarna valuta vaše banke (tj. izdavaoca kartice) iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražena u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije mogu nastati neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Takođe, nismo odgovorni za eventualne dodatne provizije za valutne transakcije koje naplaćuje Vaš izdavalac kartice, tj. banka.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom obrade transakcija kreditnim i debitnim karticama, Agencija preusmerava kupca na sigurnosnu stranicu banke Banca Intesa ad Beograd gde se vrši bezbedan unos podataka o kartici od strane Korisnika. Poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Agencija ne raspolaže niti ima pristup podacima o platnoj kartici.

Način isporuke

Izdavanje elektronske avio karte (e-ticket) se radi po izvršenoj uplati i dobijate je e-mailom.

Korisnik je u obavezi, pre bilo kog načina plaćanja, da proveri rezervaciju karte koja mu je stigla na mail

(imena i prezimena putnika, datum i vreme leta kao i destinaciju) i tek nakon toga izvrši uplatu po instrukcijama koje su dostavljene za uplatu. Ukoliko se primeti bilo koja nepravilnost ili greška korisnik je u obavezi da odmah reaguje kako bi se greška odmah ispravila. Ukoliko se greška primeti nakon izdavanja karte sve troškove izmena korisnik snosi o sopstvenom trošku. Ukoliko korisnik izvrši uplatu bez ikakve napomene o grešci smatra se da je saglasan sa svim podacima u rezervaciji i da su ti podaci tačni.

Ako do putovanja ima manje od 24 sata molimo Vas da nas odmah kontaktirate na call centar

060 747 07 75 ili 021 66 10 111 tokom radnog vremena Agencije ili slanjem maila na info@eKarte.rs

Cena karte ne može biti garantovana do trenutka izdavanja karte.

Slanje svih obaveštanja o promenama/otkazivanju/rezervaciji i celokupna komunikacija između Agencije i korisnika obavlja se isključivo putem maila koji je korisnik ostavio prlikom rezervacije karte.

Agencija bez pisanog odgovora i obaveštenja od strane korisnika ne preduzima nikakve mere na svoju ruku. Korisnik je u obavezi da u najbržem vremenskom roku odgovori na upit Agencije. Email za komunikaciju od strane Agencije je info@eKarte.rs

Nakon evidentiranja vaše uplate na email će vam biti poslata elektronska avio karta. U slučaju da niste primili email poruku sa brojem elektronske avio karte molimo Vas da nas odmah kontakirate putem telefona na brojeve 060 747 07 75 ili 021 66 10 111, odnosno na mail

Ukoliko to ne učinite, sutradan se može desiti da avio kompanija otkaže vašu rezervaciju ili promeni cenu, pa je neophodno izvršiti doplatu.

Otkazivanja i promene

Agencija ne snosi odgovornost za otkazivanje ili pomeranje leta iz komercijalnih ili nekomercijalnih razloga od strane izabranog avio prevoznika. Ako sam putnik odluči da otkaže putovanje ili dođe u situaciju da nije u mogucnosti da putuje, moraju se poštovati pravila koje je propisala avio kompanija. Za neiskorišćenost ili otkazivanje kupljene avio karte plaća se određena naknada prema uslovima tarife avio kompanije. Na osnovu uslova tarife i trenutne raspoloživosti, promena destinacije ili datuma poletanja može se zahtevati promena tarife, odnosno doplata razlike u ceni. Određene tarife su potpuno nerefundabilne u slučaju putnikovog otkazivanja. U slučaju promene ili otkazivanja troškove snosi isključivo korisnik. Putnik je dužan da se, u svom interesu, informiše o uslovima za promene pre kupovine, odnosno pre izdavanja putne karte. Naši agenti su uvek spremni da vam asistiraju u pružanju ovih informacija.

U slučaju odbijanja vize, odbijenica ambasade nije garancija za refundaciju uplaćene avio karte. Mogućnost refundacije isključivo zavisi od propisa avio kompanije. Putnik je dužan da se, u svom interesu, informiše o uslovima tarife pre kupovine, odnosno izdavanja putne karte. Naši agenti su uvek spremni da vam asistiraju u pružanju ovih informacija.

Agencija će refundirati novac osobi čije je ime navedeno na putnoj karti ili osobi koja je platila putnu kartu o čemu treba pružiti dokaz, tj. račun. Nadoknada za izdavanje avio karte ne podleže refundaciji.

Agencija će izvršiti povraćaj novca u delu ili celosti za otkazan ugovor po uslovima tarife aviokompanije i uslovima agencije direktno na platnu karticu, tekući račun ili račun firme (u zavisnosti od kanala na koji je način uplata izvršena Agenciji).

U slučaju kada pružalac usluge odobrava korisniku mogućnost za otkazivanje ili promenu avio karte, korisnik koji želi da izvrši bilo kakvu promenu ili otkazivanje rezervacije dužan je da pismeno o tome obavesti Agenciju na e-mail info@ekarte.rs ili faksom na broj 021 66 10 111, pružajući informacije u vezi sa zahtevom. Ako se nalog za otkazivanje ili promenu pošalje van radnog vremena, tada će se za dan prijema relevantnog naloga računati prvi sledeći radni dan.

Agencija ne može da otkaže ili promeni određenu rezervaciju ako ne dobije pismeni nalog od korisnika na način koji je gore opisan.

Nadoknada za izdavanje avio karte ne podleže refundaciji. Postoji i fiksna naknada koja se obračunava 2.000 dinara (RSD) za avio karte za sve destinacije, uz plaćanje troškova otkazivanja avio kompanije, ukoliko nastanu.
U slučaju promene određene rezervacije koju je korisnik izvršio putem eKarte.rs, može se od korisnika zatražiti da uplati dodatnu naknadu za troškove reizdavanja.

Povraćaj novca

Agencija će refundirati novac osobi čije je ime navedeno na putnoj karti ili osobi koja je platila putnu kartu o čemu treba pružiti dokaz, tj. račun. Nadoknada za izdavanje avio karte ne podleže refundaciji. U slučaju otkazivanja ili promene koja se odnosi na avio karte, povraćaj novca će biti izvršen ukoliko je i sama avio kompanija pokrenula proces povraćaja novca.

U slučaju povraćaja sredstava korisniku koji je prethodno platio platnom karticom, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Agencija će povraćaj izvršiti preko VISA, MasterCard, Maestro i American Express metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Agencije obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Propisi koji se odnose na putne isprave, vizni režim, devize i zdravstveni propisi

Korisnik mora da poštuje propise u vezi sa putnim ispravama, viznim režimom, carinom, poreskim obavezama, uvozno-izvozne i zdravstvene propise zemlje u koju putuje. Za navedene propise odgovornost isključivo snosi korisnik. Agencija nije odgovorna za validnost i potpunost takvih informacija. Za dobijanje validnih informacija korisnik treba da se obrati pružaocu usluga ili konzularnom odeljenju zemlje u koju će putovati.

Reklamacije

Reklamacije kupovine avio karte i povraćaj sredstava vrše se po uslovima tarife koju sadrži kupljena karta i refundaciji koju odobri aviokompanija. Korisnik ili putnik je pre same kupovine avio karte upoznat sa uslovima tarife i uslovi tarife razlikuju od leta do leta.

Korisnik može da uputi Agenciji reklamaciju na jedan od ova dva načina:

a) slanjem maila na info@eKarte.rs

b) slanjem pisma na adresu DOO TRAVEL ZONE, Danila Kiša 17, lok.5, 21000 Novi Sad

U oba slučaja mora jasno da se navede šifra rezervacije, ime i prezime putnika, broj avio karte, kontakt telefon i adresa za odgovor na reklamaciju. Reklamacija mora da sadrži tekst koji objašnjava detaljno na šta se odnosi reklamacija, kao i pod kojim uslovima je došlo do nastale situacije. Nakon toga Agencija odgovara pisanim putem putniku sa predlogom rešenja.

Odricanje odgovornosti

Informаcije i podatke o ponuđenim avio kartama daje svaka avio kompanija pojedinačno. Agencija ne garantuje podesnost, tačnost, potpunost i aktuelnost tаkvih informаcijа.

Agencija tаkođe, nije odgovorna zа nedostupnost avio karte, promenu cena nа dаn rezervаcije ili za ispunjenje ugovorа sа pružaocem te usluge.

Agencija ne snosi nikakvu odgovornost i neće nadoknaditi štetu koja je nastala zbog kašnjenja, otkazivanja, prebukiranja, štrajka, više sile ili iz drugog razloga koji nije u njenoj direktnoj kontroli. Osim togа, nema nikakvu obavezu davanja kompenzacije zbog pojave bilo kog dodatnog troška, propusta, kašnjenja, promene rute ili u vezi sa delovanjem bilo kog držаvnog orgаnа.

Ukoliko putnik želi da u potpunosti otkaže/promeni rezervaciju, biće poštovani uslovi poslovanja i ograničenja koje propisuje avio kompanija.

Agencija čini sve napore za pravilno funkcionisanje sajta, ali ne garantuje pravilno funkcionisanje i podesnost programa, ponuđenih usluga kao i da će funkcionisanje biti bez prekida i zaštićeno od virusa i drugih sličnih pojava.

Sajt eKarte.rs može sadržati linkove za povezivanje sa drugim sajtovima. Agencija nije odgovorna za njihovu dostupnost, politiku zaštite ličnih podataka, za sadržaj tih stranica i njihovu celovitost, kao i za bilo koju štetu koja proizađe njihovim korišćenjem, budući dа korisnik tim sajtovima pristupa nа sopstvenu odgovornost.

U izuzetnim slučаjevimа, može se desiti da cena avionske karte koja se daje na eKarte.rs ne važi prilikom potvrde rezervacije. Agencija se obavezuje samo za cenu koja se navodi na poslatoj elektronskoj karti.

Informаcije koje se ovde navode podležu čestim promenama. Agencija ili njeni saradnici, imaju pravo da u bilo koje vreme prave izmene na sajtu.

Odgovornost korisnikа

Korišćenje sаjtа treba da bude isključivo u zakonske svrhe i da se vrši na zakonit način tako da se ne ograničava ili sprečava njegovo korišćenje od strane trećih lica. Korisnik je dužan da koristi sajt u skladu sa zakonom, moralnim normama i prisutnim odredbama, i da ne vrši radnje i čini propuste koje bi mogle da izazovu oštećenje ili neispravnost u funkcionisanju sajta, da imaju uticaj ili ugroze pružanje usluga koje pruža eKarte.rs

Korišćenjem ovog sajta korisnik garantuje da ima najmanje 18 godina i da ispunjаvа zаkonske uslove zа korišćenje sаjtа. Korisnik je dužаn dа vrši nаdzor i preuzme odgovornost zа svаko korišćenje sajta od strаne mаloletnih lica koje se obavlja u njegovo ime ili za njegov račun (korisnika). On tаkođe gаrаntuje tаčnost i potpunost svih informаcijа i podаtаkа koji se odnose nа samog korisnikа ili člаnove njegove porodice, na koje se prenosi pravo upotrebe sajta.

Svаkа rezervacija koja se vrši u profitabilne, manipulativne svrhe ili u cilju prevаre ili u slučаju kadа imа zа cilj povećаnje potrаžnje, zаbrаnjuje se. Mogućnost rezervisanja avio karata putem ovog sаjtа može se iskoristiti sаmo prilikom vršenja legitimnih rezervаcija i kupovina u ime korisnikа ili vezano za druga lica, u ime i za račun kojih imа prаvo dа deluje. Korisnik se slaže dа zloupotrebа usluga eKarte.rs može imati za posledicu blokiranje dotičnog korisnikа dа pristupi uslugama ovog sаjtа.

Autorskа prаvа

Autorska prava i sva druga zaštićena prava koja se odnose na sajt, pripadaju Agenciji. Sadržaj sajta je isključivo vlasništvo Agencije. Trgovačko ime eKarte.rs kao i logotipi i grafički dizajn prikazan na sajtu su u vlasništvu Agencije.

Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, distribucija, prenos, prerada, preprodaja, kreiranje derivativnih poslova ili obmаnjivаnje jаvnosti u vezi sa stvarnim pružaocem usluga koje su sadržane na ovom sajtu. Bilo kаkvа reprodukcijа, reizdavanje, učitavanje, objavljivanje, razmnožavanje ili prenošenje ili bilo koja druga upotreba sadržaja, na bilo koji način ili bilo kojim sredstvom u komercijаlne ili druge svrhe, može se vršiti sаmo uz prethodnu dozvolu Agencije ili drugog nosioca autorskih prava.

Primenljivo zakonodavstvo

Zakonodavstvo koje se primenjuje u odnosima između korisnika sajta i Agencije je isključivo srpsko zakonodavstvo. Odgovorni zа rešаvаnje sporovа koji mogu nastati između strаnаkа su sudovi u Novom Sadu.

Izmene i dopune Uslova korišćenja

Agencija ima pravo da u bilo koje vreme izmeni i dopuni i/ili obnovi gore navedene Uslove korišćenja sajta, a koji će biti na snazi u sledećem periodu, bez postojanja obaveze da o tome obavesti korisnika. Na sajtu će se primenjivati Uslovi korišćenja koji su u tom trenutku na snazi.