PUTNO OSIGURANJE SA POKRIĆEM COVID-19

Starost lica koji putuje u trenutku početka osiguranja
Datum početka putovanja. Molimo unesite datum u formatu dd.mm.gggg (Na primer 21.08.2021)

Standard pokriće: plaćanje troškova lečenja, transport do najbližeg lekara, upućivanje na lekara, lekarski saveti, praćenje zdravstvenog stanja osiguranika, poseta bolesnom detetu, zajednički smeštaj sa detetom i pomoć prevodioca.

Gold pokriće: Standard + informacije o turističkoj destinaciji pre putovanja, pomoć u slučaju krađe dokumenata, upućivanje na advokata, informacije u vezi sa šlep službom, pozajmica novca u slučaju razbojništva, za plaćanje advokata i kaucije, i povratak dece koja su ostala bez staranja. Nadoknada zbog bolničkog lečenja u trajanju od najmanje 72 časa /500EUR.