Od
Polazak (grad ili aerodrom)
Beograd , Srbija
BEG
Do
Destinacija (grad ili aerodrom)
Datum od
31
Datum do
31

Jedan smer

Beograd

Montreal

Ekonomska

Period putovanja:

od RSD 44.549

Povratno putovanje

Beograd

Montreal

Ekonomska

Period putovanja:

od RSD 79.720

Naše avio agente možete dobiti na broj

060 747 07 75
060 747 07 75
Beograd → Otava
Beograd → Pert